Budirem - Zakład budownictwa i remontów. mgr inż. Janusz Wasita mgr inż. Rafał Wasita rok założenia 1981

ZAKŁAD BUDOWNICTWA I REMONTÓW
mgr inż Janusz Wasita
mgr inż Rafał Wasita

mgr Aleksander Wasita

OFERTA

Budirem oferuje wykonawstwo obmurzy pieców, kotłów ciepłowniczych i energetycznych w zakresie remontów kapitalnych i średnich oraz wszelkich napraw bieżących.

Wykonawstwo obmurza prowadzone przez naszą firmę obejmuje wszystkie roboty ceramiczne, izolacyjne, termoizolacyjne oraz antykorozyjne.

Roboty wykonujemy z materiałów własnych lub powierzonych. Oferujemy bardzo
dobrą jakość, terminowość i relatywnie niskie ceny. Posiadamy odpowiednie uprawnienia U.D.T. energetyczne i specjalistyczne brygady. Od szeregu lat współpracujemy z centeralnym Biurem Konstrukcji Kotłowych i Instytutem Materiałów Ogniotrwałych. Współpracujemy z największymi polskimi firmami z branży kotłowniczej: RAFAKO i SEFAKO S.A.

Prowadzimy działalność od
1981 roku na terenie całego kraju.

Szczególnie polecamy nasze wykonawstwo w zakresie:

 • sklepień zapłonowych z:
  • kształtek andaluzytowych na konsolach o zwiększonej zawartości chromu
  • betonu niskocementowanego według nowej technologi opracowanej przez CBKK Tarnowskie Góry i Instytutu Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
 • nakładania warstwy zabezpieczającej mur w komorze paleniskowej kotła przy zastosowaniu specjalnej masy naprawczej
 • specjalistycznego obmurza na kotłach o zwiękzonych parametrach działania:
  • przy modernizacjach zwiększających moc kotła
  • przy zmianie układu skrzyni podmuchu na szczelną
  • kotłach szczelnych
 • modernizacji sklepień z technologii prefabrykatów betonowych na kształtki andaluzytowe lub A144
 • modernizacji z kotłów narzutnikowych na kotły rusztowe
 • palników niskoemisyjnych i dysz kotłów OP-230 wykładanych materiałami nowej generacji; Plibrico, Lafarge
 • wymiany i doszczelnienia techniką torkretowania obmurza oraz stropu w kotłach typu OP-230
 • montażu systemów pomiaru i rejestracji temperatury obmurza - analogowych i cyfrowych z możliwością włączenia do systemu komputerowego
 • konstrukcji żelbetowej, opancerzenia blachą trapezową i izolacji dla nowych kotłów szczelnych
 • suszenia obmurzy zgodnie z instrukcją CBKK przy użyciu własnego czytnika i rejestratora temperatur co zapewnia dokładny przebieg procesu, a w rezultacie dłuższą eksploatację kotła.

Na wykonane roboty udzielamy wieloletniej gwarancji.

Podejmujemy się również kompleksowego wykonawstwa remontów kapitalnych WR-25, 10, 5 i 2,5 z pełnym zabezpieczeniem i dostawą materiałów.

W przypadku wykonawstwa robót w okresie
grudzień-styczeń-luty udzielamy upustu 10%.

ZAKŁAD WYKONUJE:

- REMONTY KOTŁÓW PAROWYCH I WODNYCH W ZAKRESIE KOMPLEKSOWYM ORAZ OBMURZA I IZOLACJE
- REMONTY PIECÓW PRZEMYSŁOWYCH
- SUSZENIA OBMURZY
- ROBOTY IZOLACYJNE KANAŁÓW I RUROCIĄGÓW

Copyright 2006 BUDIREM