Budirem - Zakład budownictwa i remontów. mgr inż. Janusz Wasita mgr inż. Rafał Wasita rok założenia 1981

ZAKŁAD BUDOWNICTWA I REMONTÓW
mgr inż Janusz Wasita
mgr inż Rafał Wasita

mgr Aleksander Wasita

KOTŁY WR

Na terenie Polski funkcjonuje kilka tysięcy małych i średnich kotłów węglowych. W większości z nich możemy spotkać przestarzałe systemy mechaniczne, ciśnieniowe i obmurzowe. Powodem tego stanu jest wciąż wiara jednostek zarządzających, iż infrastruktura techniczna mimo swojego wieku jeszcze długo będzie źródłem najtańszej energii cieplnej. Niestety myślenie to nie jest perspektywiczne.

Jak wiadomo brak przeglądów kończy się dla samochodu unieruchomieniem oraz kosztowną wizytą w warsztacie. Podobnie
jednostki kotłowe wymagają napraw i konserwacji w czasie ich eksploatacji. Ponieważ trudniej jest wymienić kocioł niż samochód na nowy, dlatego też należy choć w części próbować zmodernizować starą technologię oraz prawidłowo eksploatować posiadane urządzenia.

Coraz więcej ciepłowni decyduje się na modernizację części ciśnieniowej dla uzyskania większej mocy kotła. Jest to bardzo dobra okazja aby choć w części zmienić technologię obmurza. Nasza firma może Państwu pomóc w tym zakresie. Wiadomo, że podwyższenie parametru mocy wiąże się bezpośrednio ze zwiększonym oddziaływaniem wysokiej temperatury, silnych naprężeń oraz ścierania powierzchni
sklepienia przedniego. Długotrwałą i bezproblemową eksploatację takiej jednostce można zapewnić jedynie przez zastosowanie materiałów posiadających dobre właściwości ognioodporne.

Obecnie najczęściej nasza firma stosuje kształtki i prostki andaluzytowe, które standardowo wbudowuje się już do
kotłów szczelnych. Cechują się one wysoką temperaturą pracy, bardzo dobrą wytrzymałością na ścieranie i szoki termiczne. Gładka powierzchnia takich elementów zapobiega przyczepianiu się produktów spalania węgla w komorze paleniskowej. Grube i ciężkie sklepienie / dobrze kumulujące i promieniujące energię cieplną/ wymaga odpowiedniego zawieszenia na wzmocnionych żeliwnych konsolach z podwyższoną zawartością Cr do 28%. Ważna jest odpowiednia izolacja sklepienia od zewnątrz oraz naprawa ścian bocznych (trójkąty pod sklepieniem), które nasza firma wykonuje przy użyciu prostki andaluzytowej lub masy naprawczej. Jest to rozwiązanie techniczne na wiele sezonów grzewczych. Stanowi ono alternatywę dla technologii opartej na betonowych prefabrykatach. Ponieważ sklepienie tylne nie podlega tak wysokim obciążeniom jak przednie polecamy tu stosowanie kształtek AL-44 zawieszonych na zwykłych konsolach.

Jednostka kotłowa po wykonaniu modernizacji obmurza powinna przejść tzw. wygrzewanie. Jest to warunek konieczny dla późniejszej długotrwałej eksploatacji. Zainstalowanie naszego sprzętu pomiarowo-rejestracyjnego w kilku istotnych punktach zapewnia precyzyjne sterowanie i diagnostykę procesu suszenia obmurza. W zależności od tonażu materiałów oraz zakresu wykonanego remontu powinien on trwać od 72 do 96 godzin. Oczywiście im więcej urządzeń pomocniczych można sterować "płynnie" (min. poprzez falowniki) tym bezpieczniej i łagodniej osiąga się coraz wyższe temperatury. Aparatura pomiarowa wykorzystana do sterowania pierwszego ruchu kotła powinna w zredukowanej postaci pozostać w systemie dla sprawdzania prędkości nagrzewania i wychładzania obmurza w czasie normalnej eksploatacji kotła. Jest to zabezpieczenie przed ryzykiem przegrzania lub spalenia sklepień.

Jednakże warto wskazać, że nawet idealne wykonanie powyższych prac nie zabezpieczy kotła przed awarią, gdy do palenia używany jest zbyt kaloryczny węgiel lub taki którego właściwości nie mieszczą się w normach DTR jednostki kotłowej. Należy tu przede wszystkim zwrócić uwagę na temperaturę mięknienia popiołu i zawartość ubocznych związków chemicznych w węglu. Bardzo istotne jest również
właściwe ustawienie stref podmuchu oraz jakość rusztowin. Czynniki te mogą spowodować np.; nadmierne "wylizywanie" ścian bocznych komory paleniskowej. Nasza firma proponuje w takich przypadkach nałożenie warstwy ochronnej ze specjalnie do tego celu przygotowanej masy naprawczej. Równie dobrze nadaje się ona do wypełniania ubytków na ścianach bocznych w strefie podsklepieniowej zniszczonej niejednokrotnie przez oczyszczanie obmurza z tzw. "nagaru". Taką narzutkę można również stosować dla ochrony ścian szamotowych przed bezpośrednim uszkodzeniem mechanicznym.

Zapraszamy do skorzystania z naszych propozycji i doświadczeń.
Życzymy długich i zimnych sezonów grzewczych.

ZAKŁAD WYKONUJE:

- REMONTY KOTŁÓW PAROWYCH I WODNYCH W ZAKRESIE KOMPLEKSOWYM ORAZ OBMURZA I IZOLACJE
- REMONTY PIECÓW PRZEMYSŁOWYCH
- SUSZENIA OBMURZY
- ROBOTY IZOLACYJNE KANAŁÓW I RUROCIĄGÓW

Copyright 2006 BUDIREM