Budirem - Zakład budownictwa i remontów. mgr inż. Janusz Wasita mgr inż. Rafał Wasita rok założenia 1981

ZAKŁAD BUDOWNICTWA I REMONTÓW
mgr inż Janusz Wasita
mgr inż Rafał Wasita

mgr Aleksander Wasita

LATA 2002, 2003, 2004

W latach 2002,2003,2004 zrealizowaliśmy wiele remontów tradycyjnych jednostek ciepłowniczych. Jako firma stale rozszerzająca zakres swej działalności uczestniczyliśmy w wielu ciekawych inwestycjach o wysokim stopniu trudności i wymagających opracowywania nowych technologii wykonania.

Między innymi były to
nowoczesne kotły wodne szczelne, które zostały zainstalowane w paru kotłowniach na terenie całego kraju (lista wybranych realizacji w dziale Realizacje).Większość z nich była realizowana przez znanego na rynku producenta - firmę SEFAKO S.A. Nasza firma jako podwykonawca wykonywała prace obmurzowe i izolacyjne tych jednostek. Powyższe kotły to urządzenia nowej generacji osiągające wysoką wydajność i moc. Zostały wybudowane z materiałów najwyższej klasy według najnowocześniejszych rozwiązani technicznych. Cały proces ich montażu był szczegółowo sprawdzany przez służby kontroli jakości f-my SEFAKO oraz przez samych projektantów. Do wykonania najwyższej jakości obmurza zastosowaliśmy betony firmy Lafarge. Wytworzenie elementów wymurówki odbyło się wg technologii szczegółowo opracowanej przez projektantówi naszą firmę.

Do przygotowania odpowiedniej mieszanki betonowej z bardzo małą ilością wody użyliśmy specjalnej mieszarki a wypełnianie precyzyjnie wykonanych szalunków uzyskaliśmy poprzez wibrowanie mikrobuławami. Wskutek powyższych działań uzyskaliśmy
idealnie gładką powierzchnię. Po kilku sezonach eksploatacji kotłów otrzymujemy informacje, iż kotły sprawują się bardzo dobrze pod względem wydajności i sprawności a ponadto spełniają wysokie normy ochrony środowiska. Efekt przylepiania się lotnych produktów spalania miału do obmurza został zredukowany, a sklepienia przednie jeszcze długo będą spełniać swoją rolę. Mamy nadzieję, że coraz więcej takich urządzeń będziemy mogli montować w kotłowniach w Polsce.

Ciekawą realizacją było również wykonanie doszczelnienia stropu w dwóch kotałch OP-230 w EC Bydgoszcz. Tu również sprawdziły się doskonałe i wytrzymałe betony f-my Lafarge. Oczyszczenie i naprawienie powierzchni stropu przyniosło po kilku miesiącach wymierne korzyści co potwierdziły służby eksploatujące jednostkę kotłową.

Jedną z gałęzi naszej działalności jest doskonalenie sposobu i pomiarów wygrzewania wykonanych obmurzy od klasycznych kotłów małych i średnich mocy WR(OR) 5 - 25 do dużych OP(WP) 140 - 230. Mamy w tym zakresie szereg
cennych doświadczeń i gotowych technologii, które niejednokrotnie pomogły inwestorom i przyczyniły się do znacznego wydłużenia "żywotności" obmurza.

Mamy nadzieję, że przyszłe lata będą równie obfite w ciekawe realizacje, wymagające od naszych pracowników dużo inwencji i precyzji wykonania. Dzięki usługom naszej firmy, która wdraża coraz doskonalsze rozwiązaniawzakresie techniki kotłowej każdy inwestor odniesie
oczekiwane korzyści.

ZAKŁAD WYKONUJE:

- REMONTY KOTŁÓW PAROWYCH I WODNYCH W ZAKRESIE KOMPLEKSOWYM ORAZ OBMURZA I IZOLACJE
- REMONTY PIECÓW PRZEMYSŁOWYCH
- SUSZENIA OBMURZY
- ROBOTY IZOLACYJNE KANAŁÓW I RUROCIĄGÓW

Copyright 2006 BUDIREM