Innowacja

Nasza propozycja wynika ze strategii naszej firmy, która dba o swoje produkty i usługi. Nie chcemy oferować przestarzałych  już rozwiązań na bazie kształtek ceramicznych lub układów monolitycznych.

Od kilku lat (od 2012 roku) staramy się odchodzić od rozwiązań tradycyjnych na kotłach wodnych i parowych opartych na systemie kształtkowym. Elementy te są wyjątkowo narażone na zniszczenie m. in. z powodu podwyższania mocy kotłów, obniżenia jakości materiałów, z których są wykonane, a także z samej technologii ich zawieszania. Umieszczenie konstrukcyjnych konsol w miejscu najsłabszym tzn. złączenia 2 kształtek od razu skazuje elementy stalowe na podwyższone temperatury poprzez wdmuchiwanie gorących spalin (topienie, erozja).

Dlatego użytkownicy muszą je tak często wymieniać nie tylko w kotłach WR10, ale również na OR32, WR25 i innych, gdzie również występują te zawiesia. Kształtki ceramiczne mają tendencję do ukruszania, ponieważ stykając się ze sobą nieustannie pracują (stal i ceramika). Z naszych wieloletnich doświadczeń wynika jednoznacznie, że rozwiązania kształtkowe tradycyjne nie spełniają już wymogów nowoczesnych kotłów.

Sklepienia monolityczne są narażone na niekontrolowane pękanie, erozję oraz wymagają bardzo uważnego procesu wygrzewania. Nasze prefabrykaty po zamontowaniu są już gotowe na obciążenie cieplne, a technologia ich zamocowania pozwala na swobodne mikro-przesunięcia.

W przypadku stosowania rozwiązań tradycyjnych nie mamy wpływu na destrukcyjne czynniki, które zostały tu wymienione.

Nowoczesne rozwiązanie BUDIREM pozwala nam dopełniać wieloletnich warunków gwarancji.Między innymi dlatego, że sami produkujemy prefabrykaty , zawiesia i haki do wykonania kompletnego sklepienia.

Zaproponowana technologia prefabrykowana jest przez nas stosowana od 7 lat na sklepieniach zapalających w kotłach szczelnych i tradycyjnych różnej wielkości.