Usługi

Oferujemy wykonawstwo obmurzy pieców, kotłów ciepłowniczych i energetycznych w zakresie remontów kapitalnych i średnich oraz wszelkich napraw bieżących w bardzo atrakcyjnych cenach.
Prace prowadzone przez naszą firmę obejmują wszystkie roboty ceramiczne, izolacyjne, termoizolacyjne oraz antykorozyjne.

Roboty wykonujemy z materiałów własnych lub powierzonych. Oferujemy bardzo dobrą jakość, terminowość. Posiadamy odpowiednie uprawnienia energetyczne i specjalistyczne brygady.

Szczególnie polecamy wykonywane przez nas:
• sklepienia zapłonowe na kotłach WR i OR - szczelnych i tradycyjnych:
- z płyt prefabrykowanych – wymienialnych – z kształtek andaluzytowych na konsolach o zwiększonej zawartości chromu.
Sklepienia prefabrykowane
- z monolitycznych z betonu niskocementowego lub ultranisko cementowego- z monolitycznych z betonu niskocementowego lub ultranisko cementowego
specjalistyczne obmurze na kotłach o zwiększonych parametrach działania:
kotłach szczelnych, modernizacjach zwiększających moc kotła, modernizacjach kotłów z narzutnikowych na rusztowe,
palniki niskoemisyjne i dysze kotłów OP wykładane materiałami nowej generacji

wszelkiego rodzaju obmurza na innych obiektach - suszarnie, piece, komory paleniskowe, leje itd.

konstrukcje żelbetowe, opancerzenia blachą trapezową i izolacje dla nowych kotłów szczelnych

suszenia obmurzy zgodnie z opracowaną instrukcją przy użyciu własnego rejestratora temperatur z termoparami, co zapewnia dokładny przebieg procesu, a w rezultacie dłuższą eksploatację kotła.


Podejmujemy się również kompleksowego wykonawstwa remontów kapitalnych jednostek WR (p, m), OR (s) z pełnym zabezpieczeniem i dostawą materiałów.
Na wykonane roboty udzielamy wieloletniej gwarancji.