Sklepienia prefabrykowane

Przedstawiamy Państwu ofertę na wykonanie modernizacji sklepienia zapłonowego w kotłach wodnych i parowych według nowej technologii segmentowej prefabrykowanej wprowadzanej przez naszą firmę.
Oto główne zalety nowego rozwiązania:

• technologia ta może być i jest stosowana równolegle w nowych kotłach szczelnych jak i jednostkach tradycyjnych modernizowanych – te same elementy ceramiczne i konstrukcyjne

• technologia ta może być i jest stosowana równolegle w nowych kotłach szczelnych jak i jednostkach tradycyjnych modernizowanych – te same elementy ceramiczne i konstrukcyjne

• płyty prefabrykowane gr.150 mm wykonane z betonu niskocementowego zbrojone prętami i płaskownikami ze stali żaroodpornej - maksymalna temp. pracy 1600 st. -odporne na ukruszanie się końcówek co jest zmorą sklepień kształtkowych lub niekontrolowanego pękania na sklepieniach monolitycznych[JS1]

• powieszone na nowej konstrukcji wsporczej w układzie „luźnym” pozwalającym dopasować się w każdą stronę

• dylatacje i uszczelnienia wykonane z płyt uszczelniających IT300 oraz elastycznych mat z włókien ceramicznych MT2 (odporność na temp. do 1450 st.) - rzeczywiście szczelny układ sklepienia

• możliwość wymiany pojedynczego elementu bez demontażu elementów sąsiadujących w przeciwieństwie do układu kształtkowego lub monolitycznego, gdzie wymiana pociąga za sobą zawsze rozebranie co najmniej połowy sklepienia, a w 99% całości (monolit)

• prefabrykaty wygrzewane są do temp. 800 st. C co redukuje proces suszenia obmurza na kotle

• wykonywane przez nas prefabrykaty stosujemy we wszystkich kotłach tradycyjnych i szczelnych, co wskazuje na uniwersalność tego rozwiązania

• rozmiary i waga elementów ceramicznych pozwalają na swobodny transport do środka i na zewnątrz kotła przez jednego pracownika.