Kotły Biomasowe

Kotłami biomasowymi nasza firma zajmuje się od wielu lat. Jednak w ostatnim czasie liczba remontów tych jednostek znacznie się zwiększyła. Wynika to z faktu zużywania się powierzchni obmurzowych w ciągu 8-12 lat od powstania. Użytkownicy docenili korzyści płynące z eksploatacji kotłów, w których mogą spalać odpady z produkcji. Ważna jest też dywersyfikacja źródeł spalania w odniesieniu do opłat za emisje.

Najczęściej realizujemy remonty na kotłach takich producentów jak:
Polytechnik, Vyncke, Vkw, Omnical, Weiss, Eurobiomass, Dhf, Kablitz.
Remonty

Remonty wykonujemy na bazie krajowych materiałów ogniotrwałych, które
z powodzeniem zastępują zagraniczne, najczęściej oryginalnie stosowane w tych obiektach.

Modernizacje

Modernizacje prowadzimy z uwzględnieniem uwag służb eksploatacyjnych a także po naszych analizach technicznych. Czasami zmiany są niezbędne w zakresie samego procesu spalania. Zmieniamy kształt i wysokość sklepień zapalających i dopalających oraz ich długość. Często zastępujemy elementy betonowe sklepień na ceramiczne z klinów zapewniające długą trwałość działania i możliwość częściowych napraw awaryjnych.

Nowe jednostki

Najczęściej skonstruowane są na bazie ekranu szczelnego z powierzchniami obmurza torkretowanymi i wylewanymi w szalunku. Wszystkie prace wykonujemy według dokumentacji (najczęściej zagranicznej) i ścisłych instrukcji projektantów. Zdarzało się również, że sugerowaliśmy projektantowi, aby zmodyfikował dany szczegół dla lepszej i wygodniejszej eksploatacji. Klienci w takich właśnie przypadkach doceniają nasze wieloletnie doświadczenie.