Referencje wszystkie

Lp. Rodzaj jednostki/kotła Miejsce Zakres prac Rok
1 WEISS DB-5000- biomas Gromadka wykonanie obmurza - nowe 2023
2 WR-5 Jawor remont sklepienia - prefabrykowane 2023
3 WR-10 Jawor remont sklepienia - prefabrykowane 2023
4 WR-25 Radpec remont obmurza 2023
5 WR-25 Olsztyn remont obmurza i sklepień (x2) 2023
6 WR-10 Lębork remont sklepienia - prefabrykowane (x2) 2023
7 WR-25 Wołomin remont sklepienia - prefabrykowane 2023
8 Omnical- biomas Czarnków remont obmurza - biomasowy 2023
9 Kablitz- biomas Czarnków naprawa obmurza - biomasowy 2023
10 OR-32 Czarnków remont sklepienia - prefabrykowane 2023
11 Vyncke- biomas Czarnków remotn obmurza - biomasowy 2023
12 WR-10 Kalisz remont sklepienia - prefabrykowane 2023
13 OR-32 Świdnik remont sklepienia - prefabrykowane 2023
14 Spalarnia VesuviusItalia Bydgoszcz remont obmurza - kocioł utylizacyjny (x2) 2023
15 OR-32 Strzelin naprawa sklepienia - prefabrykowane 2023
16 Polytechnik- biomas Pisz remont obmurza - biomasowy 2023
17 Polytechnik- biomas Białystok remont obmurza - biomasowy 2023
18 WAR-30 Iława modernizacja sklepienia 2023
19 WR-10 Libiąż remont sklepienia - prefabrykowane 2023
20 WR-8M Lidzbark Warmiński remont sklepienia - prefabrykowane 2023
21 OR-10 Lubartów remont obmurza 2023
22 OR-16N Zbiersk remont sklepienia - prefabrykowane 2023
23 OR-32 Werbkowice remont sklepienia - prefabrykowane 2023
24 VKW - biomas Radlin remont obmurza 2023
25 OR-16N EC Jankowice remont sklepienia -prefabrykowane 2023
26 OR-50N Dobrzelin remont sklepienia - prefabrykowane 2023
27 WR-10 Żyrardów remont sklepienia - prefabrykowane 2023
28 Polytechnik- biomas Morąg remont obmurza - biomasowy 2022
29 OR-10 Morąg remont obmurza 2022
30 OR-10 - biomas Pisz remont obmurza 2022
31 WR-10 Rybnik remont sklepienia - prefabrykowane (x2) 2022
32 OR-32 Kraśnik remont obmurza 2022
33 OR-10 Rakszawa remont obmurza 2022
34 WR-25 Radom remont obmurza (x2) 2022
35 WR-25 Ruda Śląska modernizacja sklepienia - prefabrykowane 2022
36 WRm-30 Chełm remont sklepienia - prefabrykowane 2022
37 WR-5 Ostrów Mazowiecka remont obmurza 2022
38 KW-1000 - utylizacyjny Łomża remont obmurza 2022
39 Spalarnia VesuviusItalia Bydgoszcz remont obmurza - kocioł utylizacyjny (x2) 2022
40 Omnical Czarnków remont obmurza - biomasowy 2022
41 OR-32 Czarnków naprawa obmurza 2022
42 WR-10 Gniezno remont sklepienia - prefabrykowane 2022
43 OR-32 Czarna Woda remont obmurza 2022
44 OSR-32 Czarna Woda remont sklepienia - prefabrykowane 2022
45 WRp-23/m18 Bukowno remont sklepienia - prefabrykowane 2022
46 WLM-5 Olkusz remont sklepienia - tradycyjne 2022
47 OF-100 Zgierz remont obmurza kotła 2022
48 OR-50 Kluczewo remont sklepienia - przefabrykowane 2022
49 Piec suszarniczy Kluczewo remont obmurza P2 2022
50 OKR-5 Śniadowo remont obmurza 2022
51 WR-10 Żyrardów naprawa obmurza (x4) 2022
52 WR-25 Rzeszów remont obmurza (x4) 2022
53 WR-25 Wołomin remont sklepienia - prefabrykowane 2022
54 WR-25 Zamość remont sklepienia - prefabrykowane 2022
55 OP-120 Kędzierzyn-Koźle remont obmurza 2022
56 WR-25 Brzeszcze remont sklepienia - prefabrykowane 2021
57 WR-25 Wola (ZC Czeczot) remont sklepienia - prefabrykowane 2021
58 WR-5 Bogdanka remont sklepienia 2021
59 WRm38 EC Chwałowice remont sklepienia 2021
60 OR-35 Jasło remont obmurza 2021
61 WR-25 Szczecin remont sklepienia - prefabrykowane 2021
62 WR-25 Łomża remont sklepienia - prefabrykowane 2021
63 OR16/40 Łomża naprawa sklepienia 2021
64 Kablitz - biomas Czarnków remont obmurza (x3) 2021
65 Spalarnia VesuviusItalia Bydgoszcz remont obmurza - kocioł utylizacyjny (x2) 2021
66 WR-25 Olsztyn remont sklepienia - prefabrykowane 2021
67 WR-5 Szczytno remont sklepienia - prefabrykowane 2021
68 SR-10 Bukowno remont obmurza 2021
69 WR-10 Wołomin naprawa obmurza 2021
70 WR12M Gliwice remont sklepienia - prefabrykowane 2021
71 OR-16N Zbiersk naprawa obmurza 2021
72 PR25/40 Zbiersk naprawa obmurza 2021
73 WR-5 Chojnice remont sklepienia - prefabrykowane 2021
74 WR-5 Modlin remont sklepienia przedniego - prefabrykowane 2021
75 WR-10 Świnoujście remont sklepienia - prefabrykowane 2021
76 WR-5 Augustów remont sklepienia - prefabrykowane 2021
77 Piec suszarniczy Kluczewo remont obmurza P1 2021
78 Omnical- biomas Czarnków remont obmurza - biomasowy 2021
79 OSR-32 Czarnków naprawa obmurza 2021
80 OR-32 Czarnków naprawa obmurza 2021
81 OF-100 Zgierz remont obmurza kotła 2021
82 Vyncke- biomas Czarna Woda naprawa obmurza - biomasowy 2021
83 PR25/40 Świdnica remont sklepienia - prefabrykowane 2021
84 OR-32 Ruda Śląska naprawa obmurza 2021
85 OR-10 Lubartów naprawa obmurza 2021
86 WF6 Żnin remont sklepienia - prefabrykowane 2021
87 Omnical - biomas Czarnków remont obmurza - biomasowy 2020
88 Spalarnia VesuviusItalia Bydgoszcz remont obmurza - kocioł utylizacyjny (x2) 2020
89 Kablitz Czarna Woda naprawa obmurza - biomasowy 2020
90 OP210M Skawina remont palników i obmurza 2020
91 OR-16 Bodaczów naprawa sklepienia 2020
92 OR-32 Rzeszów remont obmurza 2020
93 OR-32 Zduńska Wola naprawa sklepienia 2020
94 OR-32 Czarnków remont obmurza 2020
95 WR-25 Olsztyn remont obmurza 2020
96 WR-10 Żyrardów remont sklepienia - prefabrykowane (x2) 2020
97 WR-12 Zawiercie remont sklepienia - prefabrykowany 2020
98 WLM-5 Katowice naprawa obmurza 2020
99 WR-10 Katowice naprawa obmurza 2020
100 WR-5 Katowice naprawa obmurza 2020
101 OR-32 Katowice naprawa obmurza 2020
102 WRm-12 Zambrów remont sklepienia - prefabrykowane 2020
103 WLM-5 Olkusz remont sklepienia - prefabrykowane 2020
104 OR-16 Świdnica naprawa obmurza 2020
105 WR-25 Szczecin remont sklepienia - prefabrykowane 2020
106 WR-25 Radom remont sklepienia - prefabrykowane 2020
107 Polytechnik- biomas Pisz remont obmurza - biomasowy 2020
108 WR-10 Ruda Śląska remont sklepienia - prefabrykowane 2020
109 WR-5 Ostrów Mazowiecka remont obmurza 2020
110 WR-10 Chojnice remont sklepienia zapłonowego - prefabrykowane 2020
111 WR-40 Tychy remont sklepienia - prefabrykowane 2020
112 WR-25 Rzeszów remont obmurza (x4) 2020
113 WR-8M Bielawa remont obmurza -prefabrykatowane 2020
114 OR-16 Bodaczów naprawa obmurza 2020
115 OR-50N Stargard remont obmurza -prefabrykatowane 2020
116 OR-32 Werbkowice remont obmurza -prefabrykatowane 2020
117 WR-10 Wołomin naprawa sklepienia (x2) 2020
118 WR-5 Sztum remont obmurza -prefabrykatowane 2020
119 WR-5 Szczytno remont obmurza -prefabrykatowane 2020
120 OR-32 Strzeloin remont obmurza -prefabrykatowane 2020
121 OR-32 Polska Cerekiew remont obmurza -prefabrykatowane (x2) 2020
122 WR-8M Jarocin naprawa sklepienia zapłonowego 2020
123 WLM-2,5 Włoszczowa remont obmurza -prefabrykatowane 2020
124 OSR-25 Czarna Woda remont obmurza 2020
125 OR-32 Czarnków naprawa sklepienia zapłonowego 2020
126 OR-32 Czarnków remont obmurza 2020
127 OKR-5 Lubartów remont obmurza 2019
128 WR25 Olsztyn remont obmurza 2019
129 OR32 Czarnków remont obmurza (x3) 2019
130 Vynkce- biomas Czarna Woda remotn obmurza - biomasowy 2019
131 Vyncke K5- biomas Czarnków wykonanie nowego obmurza - kocioł biomasowy 2019
132 WR-5 Żagań remont sklepienia - prefabrykowane 2019
133 WR-10 Żyrardów remont obmurza kotła - sklepienie prefabrykowane 2019
134 WR-10 Żnin remont sklepienia - prefabrykowane 2019
135 OF-100 Zgierz remont obmurza 2019
136 OR-32 Zduńska Wola remont obmurza 2019
137 PR-25 Zbiersk remont sklepienia 2019
138 WR-8M Przasnysz remont sklepienia - prefabrykowane 2019
139 WR-8M Lidzbark Warmiński remont sklepienia - prefabrykowane 2019
140 OR-32 Cerekiew Polska remont obmurza IIciąg 2019
141 OR-32 Świdnik remont sklepienia - prefabrykowane 2019
142 WR-5 Szczytno remont sklepienia - prefabrykowane 2019
143 WR-25N Szczecin remont sklepienia - prefabrykowane (x3) 2019
144 WR-25N Rzeszów remont obmurza (x4) 2019
145 WP-120 Rzeszów remont obmurza kotła 2019
146 OR-50N Ruda Śąska remont sklepienia - prefabrykowane 2019
147 VKW Radlin remont obmurza kotła - biomasowy 2019
148 DHF Pisz remont obmurza - biomasowy 2018
149 Polytechnik- biomas Pisz remont obmurza - biomasowy 2019
150 WR-25 Olsztyn remont sklepienia - prefabrykowane (x2) 2019
151 Palenisko Szuszarki Tarnów Opolski remont suszarek obrotowych - S1 2019
152 Integra 8P- biomas Grajewo remont kotła - biomasowy 2019
153 SR-10 Bukowno remont obmurza kotła - prefabrykowane 2019
154 OSR-16 Bodaczów remont obmurza kotła 2019
155 OR-16 Bodaczów remont obmurza kotła 2019
156 Polytechnik- biomas Białystok remont obmurza kotła - biomasowy 2019
157 OR-16 Zbiersk remont obmurza kotła - sklepienie prefabrykowane (x2) 2018
158 OR-16M Zduńska Wola remont obmurza kotła(x2) 2018
159 WR-25 Zamość remont lejów żużlowych i sklepienine prefabrykowane 2018
160 WR-25 Wołomin naprawa sklepienia kotła - prefabrykowane 2018
161 OP-140 Świecie remont obmurza kotła 2018
162 OKR-5 Sochaczew remont obmurza kotła 2018
163 OR-5 Sieradz remont obmurza kotła - prefabrykowane 2018
164 VKW Radlin remont obmurza kotła 2018
165 WR-25 Racibórz remont obmurza kotła - prefabrykowane 2018
166 WR-5M Przasnysz remont sklepienia - prefabrykowane 2018
167 OR-5 Podnieśno naprawa sklepienia 2018
168 Polytechnik- biomas Pisz remont obmurza 2018
169 WR-25 Olsztyn remont sklepienia - prefabrykowane( x2) 2018
170 Polytechnik- biomas Morąg remont kotła (x2) 2018
171 WR-5 Modlin naprawa obmurza 2018
172 WR-5 Międzyrzec Podlaski remont sklepienia - prefabrykowane 2018
173 WR-25M Kalisz remont sklepienia - tradycyjne 2018
174 WR-25M Kalisz remont sklepienia - prefabrykowane 2018
175 WR-10 Jelenia Góra remont sklepienia - prefabrykowane (x2) 2018
176 OKR 40/50 Jelenia Góra remont obmurza 2018
177 OR-32 Czarnków remont obmurza (x4) 2018
178 Omnical Czarnków remont obmurza 2018
179 OR-10 Ciechanów remont obmurza kotła - prefabrykowane 2018
180 WR-10 Bytów remont obmurza kotła - prefabrykowane 2018
181 OSR-16 Bodaczów remont sklepienia - prefabrykowane 2018
182 OR-16 Bodaczów remont sklepienia - prefabrykowane 2018
183 SR-10 Bukowno remont obmurza kotła - prefabrykowane 2018
184 WRp-46M Bogdanka remont obmurza kotła - prefabrykowane 2018
185 OF-100 Zgierz remont obmurza kotła 2018
186 WR-25 Rzeszów remont sklepień (x4) 2018
187 WP-120 Rzeszów remont obmurza kotła 2018
188 WR-25 Zamość remont sklepienia-prefabrykowane 2017
189 WRZ-2M Rybnik-Chwałowice obmurze kotła szczelnego - prefabrykowane 2017
190 WLM-2,5 Międzyrzecz remont obmurza (x2) 2017
191 WR-10 Żyrardów remont obmurza przyrusztowego (x3) 2017
192 WR-10 Wodzisław Śląski kompleksowy remont obmurza (x2) + skl.pref (x2) 2017
193 WR-25 Włocławek remont sklepienia 2017
194 OP-650 Jaworzno remont obmurza (x2) 2017
195 WR-8M Jarocin remont sklepienia - prefabrykowane 2017
196 WR 1,25 Radom remont sklepienia 2017
197 WR-10 Opoczno remont sklepienia - prefabrykowane 2017
198 KW 1.0-0,4 Łomża remont obmurza kotła utylizacyjnego 2017
199 PKK1 Jasło remont obmurza kotła 2017
200 WR-12/EM Tczew obmurze kotła szczelnego – prefabrykowane 2017
201 WR-10-EM Tczew obmurze kotła szczelnego – prefabrykowane 2017
202 WR-10-M Kalisz obmurze kotła szczelnego - prefabrykowane (x2) 2017
203 OR32/80 Zduńska Wola remont sklepienia x2 2017
204 WR-10/7EM Sieradz obmurze kotła szczelnego – prefabrykowane 2017
205 OSR-16 Bodaczów remont sklepienia 2017
206 OR-16 Bodaczów remont sklepienia 2017
207 Omnical Czarna Woda remont obmurza 2017
208 OSR-25 Czarna Woda remont obmurza 2017
209 WR-1,25 Działdowo remont sklepienia i obmurza kotła 2017
210 WR-10 Września remont sklepienia 2017
211 SR-10 Bukowno remont obmurza kotła - prefabrykowane 2017
212 WR-5 Bogdanka remont obmurza kotła - prefabrykowane (x2) 2017
213 OF-100 Zgierz remont obmurza kotła 2017
214 WR-10 Chojnice remont obmurza kotła 2017
215 OR-50N Dobrzelin remont obmurza kotła - skl prefabrykowane 2017
216 OR-32 Tychy modernizacja kotła 2017
217 WR-25 Rzeszów remont sklepień (x4) 2017
218 WP-120 Rzeszów remont obmurza kotła 2017
219 WR-10 Chojnice remont sklepienia - prefabrykowane 2016
220 OR-32 Czarnków remont sklepienia - prefabrykowane 2016
221 WR-10 Ełk remont sklepień (x3) - prefabrykowane 2016
222 WR-5 Ustrzyki Dolne remont obmurza kotła 2016
223 WR-7 Płońsk remont sklepienia - prefabrykowane 2016
224 WR25 Bytom Fortum remont obmurza - prefabrykowane 2016
225 WR12m Pszów remont obmurza - prefabrykowane 2016
226 WR-10 Ruda Śląska remont sklepienia - prefabrykowane 2016
227 WR-25 Ruda Śląska remont sklepienia - prefabrykowane 2016
228 OR-16 Gliwice remont obmurza - prefabrykowane 2016
229 WLM-2,5 Gliwice remont sklepienia - prefabrykowane 2016
230 OR-32 Ropczyce remont obmurza kotła 2016
231 WR-10 Bytów remont sklepienia - prefabrykowane 2016
232 WR-10 Świecie remont sklepienia - prefabrykowane 2016
233 WR-5 Brodnica remont sklepienia tyln - prefabrykowane 2016
234 WR-5 Radzyń Podlaski remont obmurza kotła 2016
235 WR-25 Rzeszów remont obmurza kotłów (x4) 2016
236 WP-120 Rzeszów remont obmurza kotła 2016
237 OR-32 Zduńska Wola remont sklepienia 2016
238 WR-10 Rypin remont sklepienia - prefabrykowane 2016
239 WR-2,5 Działdowo remont sklepienia 2016
240 WR-25 Ciechanów remont obmurza kotła - prefabrykowane 2016
241 WR-25 Kalisz remont sklepienia - prefabrykowane 2016
242 WR-5 Zambrów remont sklepień (x2) - prefabrykowane 2016
243 WLm-5 Świnoujście remont sklepienia - prefabrykowane 2016
244 OR-32N Knurów remont sklepienia - prefabrykowane 2016
245 WR-25 Tychy modernizacja sklepienia przedniego kotła 2015
246 WP-120 Rzeszów remont obmurza kotła 2015
247 WR-25 Rzeszów remont sklepień (x3) 2015
248 OF-100 Zgierz remont obmurza kotła 2015
249 ORm-26 Gliwice obmurze kotła szczelnego – prefabrykowane 2015
250 OR-50 Ruda Śląska remont sklepienia 2015
251 WR-15N Ruda Śląska obmurze kotła szczelnego – prefabrykowane 2015
252 SR-10 Bukowno remont obmurza kotła 2015
253 OR-32 Klucze remont obmurza kotła 2015
254 WR-25 Wołomin remont kompleksowy kotła – prefabrykowane 2015
255 WR-25 Radom remont kotła – prefabrykowane 2015
256 WR-25 Radom remont kotła 2015
257 OR-32 Czarnków remont sklepienia - prefabrykowane 2015
258 OR-32 Czarnków remont obmurza kotła 2015
259 VKW Radlin remont obmurza kotła 2015
260 WR-10 Tarnobrzeg obmurze kotła szczelnego – prefabrykowane 2015
261 WR-10 Tarnobrzeg obmurze kotła szczelnego – prefabrykowane 2015
262 WR-10 Augustów remont stropu (x2) 2015
263 OR-10 Wąbrzeźno remont kompleksowy kotła – prefabrykowane 2015
264 WR-2,5 Radom remont sklepienia 2015
265 OKR-5 Łapy remont obmurza kotła 2015
266 OR-32 Czechowice Dziedzice remont sklepienia 2015
267 OKPG Częstochowa remont obmurza kotła 2015
268 WR-25 Rzeszów remont sklepienia (x4) 2014
269 WM-2,5 Bydgoszcz remont sklepienia 2014
270 WR-5 Sztum remont sklepienia – prefabrykowane 2014
271 WR-5 Dobre Miasto remont sklepienia – prefabrykowane 2014
272 WR-10 Ruda Śląska-Halemba remont sklepienia – prefabrykowane 2014
273 VKW Radlin Remont obmurza kotła (x2) 2014
274 OR-32 OR-32 remont obmurza kotłą 2014
275 WRm-12 Zambrów remont sklepienia – prefabrykowane 2014
276 WR-10 Ełk remont sklepienia – prefabrykowane 2014
277 OR-32 Czechowice Dziedzice remont sklepienia – prefabrykowane 2014
278 WR-10M Tarnobrzeg Remont kotła -szczelny 2014
279 WR-25 Ciechanów Remont sklepienia - prefabrykowane 2014
280 OR-32 Czarnków Remont obmurza kotła (x2) 2014
281 WR-10 Opoczno Remont kotła 2014
282 OR-32 Klucze Remont sklepienia 2014
283 WRp46 Legnica Remont obmurza (x2) 2014
284 WM-2,5 Szydłowiec Remont sklepienia 2014
285 Babcock Chełmek Remont obmurza 2014
286 SR-10 Bukowno Remont obmurza 2014
287 SR-10 Lubartów Remont sklepienia - monolityczne 2014
288 OR-32 Pruszków remont obmurza kotła i kanały czopuchów 2013
289 VKW Radlin remont obmurza kotła 2013
290 WR-25 Rzeszów remont sklepień (x4) 2013
291 WRp-46 Legnica Remont obmurza kotła 2013
292 WR-10 Włoszczowa remont sklepienia 2013
293 WLM-2,5 Włoszczowa remont sklepienia 2013
294 WRm12 Rybnik(„Anna”) remont sklepienia - prefabrykowane 2013
295 WR-10 Bieruń remont kotła 2013
296 WR-10 Żyrardów Remont sklepienia 2013
297 OR-32 Czarnków Remont obmurza kotła (x2) 2013
298 OR-5 Rakszawa Modernizacja obmurza kotła 2013
299 WR-25 Wołomin Remont kotła 2013
300 WR-25 Żory Obmurze kotła - szczelny 2013
301 WR-25 Racibórz Obmurze kotła - szczelny 2013
302 OF-100 Zgierz Remont obmurza kotła fluidalnego 2013
303 WR-5 Złocieniec Remont obmurza i izolacji 2013
304 WR-5 Chojnice Remont sklepienia 2013
305 WR-40 Tychy Remont sklepienia - monolityczne 2013
306 WR-25 Zamość remont obmurza kotła 2013
307 OR-32 Czechowice Dziedzice remont obmurza kotła 2013
308 WR-10 Wałcz remont sklepienia 2013
309 WR-10 Tarnobrzeg remont sklepienia i obmurzy 2012
310 OP-230 Jasło remont obmurza kotła 2012
311 WR-25 Rzeszów remont sklepień (x4) 2012
312 OR-50 Kluczewo Wykonanie rygla żelbetonowego 2012
313 WR-10 Świnoujcie remont sklepień (x3) 2012
314 WR-25 Szczecin remont sklepienia (x2) 2012
315 OR-32 Rzeszów remont obmurza kotła 2012
316 PKK Jasło remont obmurza kotła utylizacyjnego 2012
317 OP-230 Jaworzno remont bloku i leja żużlowego (x2) 2012
318 OSR-25 Klucze remont obmurza kotła 2012
319 WR-25 Łomża remont obmurza kotła 2012
320 WR-5 Lidzbark Warmiński remont sklepienia kotła 2012
321 CR-2,5 Kępno remont obmurza kotła 2012
322 WR-10 Toruń remont obmurza i części ciśnieniowej kotła 2012
323 WR-25, WR-10 Zamość Remont obmurza kotłów (x2) 2012
324 OKR-16 Podnieśno remont sklepienia kotła 2012
325 WR-5 Paterek remont sklepienia kotła 2012
326 WR-5 Złocieniec remont kapitalny obmurza 2012
327 OR-32 Czarnków remont sklepienia kotła 2012
328 OR-32 Czechowice Dziedzice remont obmurza kotła 2012
329 WR-10 Żyrardów remont obmurza kotła 2012
330 OR-32 Zduńska Wola remont obmurzy kotłów (x2) 2012
331 WR-10 Bieruń remont obmurza 2012
332 WR-10 Bolesławiec remont sklepienia 2011
333 WR-25 Brzeszcze remont obmurza kotłów (x2) 2011
334 OR-32 Czarnków remont obmurza kotła 2011
335 OR-32 Knurów remont obmurza kotła 2011
336 OR-32 Zduńska Wola remont kotła 2011
337 OR-16 Leżajsk remont obmurza kotła 2011
338 OR-16 Lubliniec remont obmurza kotła 2011
339 PKK Jasło remont obmurza kotła utylizacyjnego 2011
340 OP-230 Jaworzno remont bloku i leja żużlowego (x2) 2011
341 OSR-25 Klucze remont obmurza kotła 2011
342 WR-25M Lubin remont obmurza kotła 2011
343 OR-50 Opole remont obmurza kotła 2011
344 WR-25 Radom remont obmurza 2011
345 WR-10 Rypin remont sklepienia kotła 2011
346 WR-25 Zamość remont sklepienia 2011
347 OP-230 Warszawa remont obmurza kotła 2011
348 WR-10 Żyrardów remont obmurza kotła 2011
349 WR-10 Żyrardów remont sklepienia 2011
350 OR-32 Rzeszów remont sklepienia 2011
351 WR-25 Radom Remont sklepienia 2011
352 WR-5 Bogdanka remont obmurza kotłów (x2) 2010
353 WR-25 Radom remont obmurza kotła 2010
354 OF-100 Zgierz remont kotła fluidalnego 2010
355 OP-230 Bydgoszcz remont obmurza stropu 2010
356 OR-42 Kruszwica Wykonanie konstrukcji żelbetowej pod kocioł 2010
357 WR-3EM Czerwionka Leszczyny remont obmurza kotła 2010
358 WR-8-EM Czerwionka Leszczyny remont obmurza kotła 2010
359 WR-25 Ozimek remont obmurza kotła 2010
360 WR-10 Legnica remont sklepienia 2010
361 WR-25 Tychy remont sklepienia 2010
362 Wr-10 Wałcz remont obmurza kotła 2010
363 WR-25 Zamość remont obmurza kotła 2010
364 PKK Jasło remont obmurza kotła utylizacyjnego 2010
365 WR-5 Nowy Targ remont obmurza kotła 2010
366 OR-32 Zduńska Wola remont kotła 2010
367 WR-25 Rzeszów remont obmurza kotłą 2010
368 WR-5 Żagań remont obmurza kotła 2010
369 WR-10 Świnoujście remont sklepienia(x2) 2010
370 OR-35 Gliwice remont sklepienia 2010
371 WR-5 Bogdanka remont obmurza kotłów (x2) 2010
372 WR-5 Międzyrzec Polaski remont obmurza kotła 2009
373 WLM-2,5 Lidzbark Warmiński remont obmurza kotła 2009
374 WR-10 Nowa Sól remont sklepienia 2009
375 WR-5 Nowa Sól remont sklepienia 2009
376 WR-1,25 Wolsztyn remont obmurza 2009
377 WR-10 Sandomierz remont sklepień 2009
378 WR-25 Radom remont kotła 2009
379 WR-10 Żagań obmurze sklepienia 2009
380 OR-32 Zduńska Wola obmurze sklepienia (x2) 2009
381 OP-230 Bydgoszcz remont palników 2009
382 WR-25 Rzeszów remont sklepień (x4) 2009
383 WR-25 Racibórz remont sklepienia 2009
384 WR-8 Przasnysz remont obmurza kotła 2009
385 WLM-6,4 Orneta remont obmurza kotła 2009
386 WR-10 Legnica remont sklepienia 2009
387 OR-32 Legnica remont sklepienia 2009
388 WRp-46 Legnica Remont sklepienia (x3) 2009
389 WR-25-014M Kalisz obmurze sklepienia 2009
390 WR-25 Przemyśl obmurze sklepienia 2009
391 WR-5 Bogdanka Remont obmurza kotłów (x3) 2009
392 WR-5 Jarocin remont obmurza 2008
393 WR-25 Radom remont obmurza 2008
394 OR-32 Radomsko modernizacja - nowy 2008
395 OR-5 Śniadowo remont obmurza 2008
396 WR-5 Nowy Targ remont obmurza 2008
397 OR-32 Zgierz remont sklepienia 2008
398 OR-10 Ciechanów remont sklepienia 2008
399 OR-16 Bodaczów remont obmurza 2008
400 WLM-6,4 Orneta modernizacja – nowy - szczelny 2008
401 WR-25 Biała Podlaska remont sklepienia 2008
402 WR-10 Żary remont sklepień 2008
403 OR-32 Strzelin remont obmurza 2008
404 WR-5 Sosnowiec remont obmurza –cegła czerwona 2008
405 WR-25 Tychy remont sklepienia 2008
406 WR-5 Międzyrzec Podlaski remont obmurza – cegła czerwona 2008
407 WR-25 Zawiercie remont obmurza 2008
408 OKR-5 Lubartów remont sklepienia 2008
409 WR-25 Tczew sklepienie przednie 2007
410 WR-25 Rydułtowy modernizacja - szczelny 2007
411 OR-32M Strzelin modernizacja - nowy - szczelny 2007
412 WR-25 Ostrów Wielkopolski remont sklepienia 2007
413 WR-10EM Bochnia modernizacja - strzelny 2007
414 WR-10 Sosnowiec remont obmurza - cegła czerwona 2007
415 WR-10 Żyrardów remont sklepienia 2 szt. 2007
416 WR-10 Tarnowskie Góry remont obmurza 2007
417 WR-5 Poręba remont obmurza i izolacji 2007
418 WR-8N Lidzbark Warmiński modernizacja - nowy - szczelny 2007
419 WR-10EM Tczew modernizacja - szczelny 2007
420 WR-25 Radom remont sklepienia 2007
421 WLM-5 Poniatowa remont obmurza 2007
422 WR-25 Kraśnik remont obmurza 2007
423 WR-25 Chrzanów remont obmurza 2007
424 OR-16/40 Łomża remont obmurza 2007
425 WR-10 Zamość remont obmurza - cegła czerwona 2007
426 WR-5 Modlin remont obmurza 2006
427 WLM-5 Dobre Miasto remont obmurza - cegła czerwona 2006
428 WR-5 Nowy Targ remont obmurza 2006
429 WR-10 Żyrardów remont obmurza 2 szt. 2006
430 WR-8N Przasnycz modernizacja - nowy - szczelny 2006
431 WR-10 Żyrardów remont obmurza - sklepienia 2 szt. 2006
432 OR-10 Biała Podlaska modernizacja - nowy - szczelny 2006
433 WR-10 Wodzisław Śląski remont obmurza 2006
434 OR-32 Zduńska Wola modernizacja 2006
435 WR-10 Tomaszów Mazowiecki modernizacja 2006
436 WR-5 Gniew remont obmurza i izolacji 2006
437 WR-5 Gniew remont obmurza i izolacji 2006
438 OR-32 Zduńska Wola modernizacja - remont obmurza 2006
439 WR-25 Radom remont sklepienia 2006
440 OR-32 Złotoryja remont sklepienia 2006
441 WRp-46 Złotoryja remont sklepienia 2006
442 WCO-80 Złotoryja remont obmurza 2006
443 WR-25 Opole remont sklepienia 2006
444 OR-32 Świdnik remont sklepienia 2006
445 OR-32 Cerekiew modernizacja - szczelny - nowy 2006
446 WR-10 Żagań remont sklepienia 2006
447 WR-10 Żagań remont sklepienia 2006
448 WR-5 Nowy Targ remont sklepienia 2006
449 WR-25 Wodzisław Śląski remont sklepienia 2006
450 WR-5 Nowy Targ remont sklepienia 2006
451 WR-10 Międzyrzecz Podlaski remont 2005
452 WR-25 Świdnik remont 2005
453 WR-10 Tomaszów Mazowiecki remont 2005
454 WR-10 Kołobrzeg remont 2005
455 WR-25 Radom remont sklepienia 2005
456 OP-230 Bydgoszcz remont palników 2005
457 WR-10 Żary remont obmurza 2005
458 WR-10 Krapkowice remont sklepienia 2005
459 WR-10 Kołobrzeg remont obmurza 2005
460 OR-10 Ciechanów modernizacja 2005
461 WR-10 Bolesławiec remont 2005
462 WR-5 Bolesławiec remont sklepienia 2005
463 WR-25 Ciechanów remont sklepienia 2005
464 WR-25 Radom remont 2005
465 WR-10 Żary ściany boczne 2005
466 WR-5 Modlin emont sklepienia 2 szt. - nowy 2005
467 WR-10 MPEC Międzyrzecz Podlaski remont obmurza 2004
468 OP-230 EC Bydgoszcz remont obmurza palników 2004
469 Eds-6 DUDA-bis Sosnowiec remont obmurza i zabud. palników 2004
470 WR-5 ZEC Przasnysz remont obmurza i izol. 2004
471 WR-8N ZEC Przasnysz modernizacja - nowy - szczelny 2004
472 OR-32 EC Zduńska Wola remont obmurza 2004
473 WR-10/M MLEKOVITA Bielsk Podlaski modernizacja - nowy - szczelny 2004
474 WR-10 PEC Zamość remont obmurza i izol. cegła czrwona - 2 szt. 2004
475 OR-32 Zduńska Wola remont obmurza i lejów 2004
476 WR-8 MPEC Lębork modernizacja - nowy szczelny 2004
477 WR-25 ZEC Opole remont sklepienia 2 szt. 2004
478 WR-25 RADPEC Radom remont obmurza, sklepienia i lejów 2004
479 OR-32 EC GIGA Świdnik remont sklepień 2 szt. 2004
480 WR-10 ZEC Krapkowice remont sklepienia 2004
481 WR-25 MPEC Włocławek modernizacja - nowy szczelny 2004
482 WR-10 ZEC Bolesławiec modernizacja - nowy szczelny 2004
483 WR-5,10 KGK Kozienice remont obmurza 2004
484 WR-10/M PKG Radomsko modernizacja - nowy szczelny 2004
485 WR-25 PEC Chrzanów remont kapitalny 2004
486 OR-32/80 EC Zduńska Wola modernizacja - 2 szt. 2003
487 OR-32 EC Giga Świdnik remont obmurza i lejów - 2 szt. 2003
488 WR-10 PEC Września remont obmurzy i komory - 2 szt. 2003
489 OP-230 EC Bydgoszcz remont obmurza palników 2003
490 WR-25 EC Wagon Ostrów Wielkopolski remont sklepienia zapłonowego 2003
491 OSR-32 EC Kalisz Piwonice remont sklepienia zapłonowego 2003
492 WLM-5 SHL Kielce obmurze okien narzutnikowych 2003
493 WR-10 ZEC Święcie remont obmurza i izolacji 2003
494 WR-10/M ZEC Święcie modernizacja - nowy - szczelny 2003
495 WR-5 ZEC Przesnysz remont obmurza 2 kotłów 2003
496 piec SEGI-AT Warszawa remont pieca do zgazowyw. odpad. 2003
497 WR-10 ZEC Krapkowice remont sklepienia 2003
498 WR-10 FOMAR Marki remont sklepienia 2003
499 WR-25 EC Wieluń remont obmurza i izolacji 2003
500 OR-32 EC Zduńska Wola remont obmurza, izol. i opanc. 2003
501 WR-10 PEC Płońsk remont sklepienia 2003
502 WR-10 MPEC Bytów remont obmurza 2003
503 WR-5 NPK Nowy Targ remont obmurza 2 szt. 2003
504 WR-25 RADPEC Radom remont sklepienia 2003
505 WR-10 PEC Zamość modernizacja 2003
506 WR-25 EC Skierniewice remont obmurza 2003
507 WR-10 PEC Zielona Góra remont sklepienia 2003
508 WR-25 ZEC Opole remont obmurza 2 szt. 2003
509 WR-40 ZEC Opole modernizacja - nowy - szczelny 2003
510 OR-10 PEC Ciechanów remont obmurza 2003
511 WRp-46 PEC Częstochowa modernizacja - nowa - szczelny 2003
512 WR-5 ZEC Sztum remont obmurza 2003
513 WR-10 PEC Kalisz remont sklepienia 2003
514 WR-5 MPEC Bytów modernizacja 2002
515 OR-32 ECGIGA Świdnik modernizacja 2002
516 OR-32/M EC Zduńska Wola modernizacja - ść. szczelne 2002
517 OP-230 EC Bydgoszcz doszczelnienie stropu 2002
518 WR-15/M Kluczbork modernizacja - nowy - szczelny 2002
519 WR-15/M Strzelce Opolskie modernizacja - nowy - szczelny 2002
520 WR-25 Biała Podlaska modernizacja 2002
521 OR-5 GOFABET' Gorzkowice 2001
522 WR-5 PEC Łuków 2001
523 WR-5 SHL Kielce (3 szt. sklepień zapłonowych kotł. narzutnikowego) 2001
524 WR-10 i 25 PEC Jastrzębie Zdrój 2001
525 OP-230 EC Bydgoszcz (palniki-Plibrico) 2001
526 WR-25 EC Chwałowice Ciepłownia "Szopinek" 2001
527 WR-10 PEC Szydłowiec 2001
528 WR-5 PEC Kolno (zmodernizowany) 2001
529 Piece grzewcze komorowe WAGON' SA Ostrów Wielkopolski 2001
530 WR-10 PPU 'FOMAR-ENERG' Marki 2000
531 WR-10 PGK i M Aleksandrów Łódzki 2000
532 OR-32 Ustronna' Łódź 2000
533 OP-230 EC-III Łódź 2000
534 WR-25 KWK Wieczorek Katowice 2000
535 WR-25 RADPEC Radom 2000
536 WRm-5,82 PEC Golub-Dobrzyń 2000
537 WR-5 MPEC Wlodawa (z narzutnikowego) 2000
538 WR-5 PEC Pułtusk (z narzutnikowego) 2000
539 WR-5 ZEC Prudnik (szczelny) 2000
540 OR-32 EC Zduńska Wola (szczelny) 2000
541 OP-230 EC Bydgoszcz 2000
542 OP-230 EC Łódź (palniki-Plibrico) 2000
543 WR-5 ZEC Lubartów 1997-1999
544 WR-5 ZUK Parczew 1997-1999
545 OR-32 Zakłady Metalowe Skarżysko-Kamienna 1997-1999
546 WR-25 RADPEC Radom 1997-1999
547 WR-25 EC Kielce 1997-1999
548 WR-25 ZEC Żory 1997-1999
549 WP-140 EC-II Łódź 1997-1999
550 WR-25 ATEX Zamość 1997-1999
551 WR-25 KWK Chwałowice-Rybnik 1997-1999
552 WR-10 OPEC Wejherowo 1997-1999
553 WR-5 PGK i M. Pabianice 1997-1999
554 WR-10 PEC Kozienice 1997-1999
555 WR-10 WPEC Opole 1997-1999
556 WR-10 POLMOT Praszka 1997-1999
557 WR-5 SHL Kielce 1997-1999
558 OR-16 i 32 ZEC USTRONNA Łódź 1997-1999
559 OR-5/16 Prefabet Kolbuszowa 1997-1999
560 WR-5 PEC 'EMPEC' Ustka 1997-1999
561 WR-25 Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Jelcz Laskowice 1997-1999
562 WRp-12 Kotłownia Centralna U.M. Bielsk Podlaski 1997-1999
563 WR-5 MPEC Międzychód 1997-1999
564 WR-25 PEC Sieradz 1997-1999
565 OR-10 i OR-5/16 ZPOW 'AGROS' Łowicz 1997-1999
566 WR-25 EC Kielce 1997-1999
567 WP-140 EC Kilce 1997-1999
568 WR-10 i 25 WPEC Częstochowa 1997-1999
569 WR-10 i 25 PEC Myslibórz 1997-1999
570 WR-10 MPEC Piła 1997-1999
571 WR-5 i 10 ZGK Kozienice 1997-1999
572 WR-5 MPEC Włodawa 1997-1999
573 WR-2,5 Fabryka Urządzeń Mechanicznych Warka 1997-1999
574 WR-5 ZM 'PZL WOLA' Warszawa 1997-1999